Kredi Kartı Ödeme Şartları

Bayi ödeme sistemi ile yapılan normal/3D ödeme işlemlerinde doğacak ihtilaflarda, kullanılan kredi kartının kayıp, çalıntı ya da iptal edilmiş olması, dolandırıcılık vb. gibi durumlarda AYDIN Bilgisayar DIŞ TİC. LTD. ŞTİ’nin hiçbir sorumluluğu olmadığı, her türlü risk ve sorumluluğun Bayi’ye ait olduğu Bayi tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Bu gibi durumlarda oluşacak zararlarla ilgili olarak Bayi hiçbir şekilde AYDIN Bilgisayar DIŞ TİC. LTD. ŞTİ’ne rücu edemez, herhangi bir tazminat ve alacak talebinde bulunamaz. Bayi, AYDIN Bilgisayar DIŞ TİC. LTD. ŞTİ’nin bu sebeple 3. Kişilere ödemek zorunda kalacağı miktarların, Bayii’nin cari hesabına borç olarak kaydedileceğini, talep halinde nakden ve defaten derhal AYDIN Bilgisayar DIŞ TİC. LTD. ŞTİ’ne ödeneceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Bayi ödeme sistemi ile yapılan normal/3D ödeme işlemlerinde, taksitli satışı yasaklı olan mal ve hizmetlerde sorumluluk Bayi’dedir. AYDIN Bilgisayar DIŞ TİC. LTD. ŞTİ’nin bu sebeple karşılaşacağı her türlü yaptırım ve tazminat sebebiyle Bayi’ye rücu hakkı saklı olup Bayi bu tür durumlarda tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiştir

Yasal olarak buradaki ödeme sistemi ile yapılan normal/3D ödeme işlemlerinde fatura kart sahibine Bayi tarafından düzenlenecektir. Buna uyulmadığı takdirde doğacak tüm riskler ve sorumluluk Bayi’dedir. AYDIN Bilgisayar DIŞ TİC. LTD. ŞTİ’nin bu sebeple karşılaşacağı her türlü yaptırım ve tazminat sebebiyle Bayi’ye rücu hakkı saklı olup Bayi bu tür durumlarda tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiştir. Bayii yukarıdaki şartların bağlayıcılığı ve mahkeme aşamasında delil sayılacağını, bu şartlara uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.